Dėl pradinio ugdymo programos mokinių ugdymo proceso organizavimo

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Geg
19
school-boy1 Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A-895 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A-873 „Dėl pradinio ugdymo programos mokinių ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo“, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą (toliau... Plačiau

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINĖS REKOMENDACIJOS

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
29
school-clipart-circle

BENDRIEJI PRINCIPAI

1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) skirtos mokinių nemokamą maitinimą administruojančioms institucijoms (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei savivaldybių administracijoms), mokykloms, socialines paslaugas vaikams ir (ar) jaunimui teikiančioms įstaigoms, vaikų maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Rekomendacijos yra... Plačiau

PRADINUKŲ PRIEŽIŪRA RAJONO MOKYKLOSE ORGANIZUOJAMA DĖL TĖVŲ DARBO AR NEPALANKIŲ SĄLYGŲ ŠEIMOJE

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
7
6-7 years cute child learning mathematics from computer. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pasirašė įsakymą dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo rajono mokyklose organizavimo karantino laikotarpiu. Įsakyme nurodoma Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų vadovams organizuoti pradinukų mokymą nuotoliniu būdu, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, kurie mokomi kasdieniu būdu. Taip pat mokyklų... Plačiau

DĖL PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
4
6-7 years cute child learning mathematics from computer.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4... Plačiau

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Gru
30
teacher Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 31 d. 1-8 klasių mokiniams ugdymo procesas bus organizuotas nuotoliniu būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimu 2020 m. gruodžio... Plačiau

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Rgs
30
be tabako 3 Ministerija gavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) informaciją apie naujai išleistą  leidinį „Sužinok daugiau apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir ne tik“. Leidinys yra skirtas visiems specialistams, savo darbe susiduriantiems su narko­tinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir su asmenimis, galimai vartojan­čiais tokias medžiagas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie naujas psichoaktyviąsias... Plačiau

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai