Sugriežtinome saugios aplinkos mokyklos teritorijoje ir patalpose užtikrinimo priemones. Atsiprašome už nepatogumus.

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Lap
7
info_lentelė Atsižvelgiant į 2023 m. rugsėjo 28 d. vykusio Šiaulių rajono savivaldybės Tarpinstitucinio pasitarimo dėl saugios aplinkos ugdymo įstaigose užtikrinimo rekomendacijas ir Mokyklos tarybos sprendimą kasdien nuo 7 iki 16 val. kontroliuojamas pašalinių asmenų patekimas ir į mokyklos teritoriją, ir į mokyklos patalpas, mažinamas transporto priemonių judėjimas mokyklos teritorijoje, siekiant užtikrinti vaikų, mokinių... Plačiau

Netrukus visi mokiniai turės elektroninius mokinio pažymėjimus (EMP) su mokėjimo funkcija

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokyklos naujienos, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Spa
17
emp Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 6 d. priėmė sprendimą Nr. T-315 „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Atviros ekosistemos atsiskaitymas negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“. Įgyvendindama šį sprendimą inicijavo viešąjį pirkimą, kurio objektas: Šiaulių rajono savivaldybės (toliau –Savivaldybė) bendrojo ugdymo įstaigų (toliau – mokykla) mokinių... Plačiau

Mieli tėveliai ir globėjai, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos daugiafunkcio centro direktoriui bendruomenės nariai,

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Rgs
11
streikas Jau turbūt kelios savaitės įvairiuose žiniasklaidos kanaluose kalbama apie tai, kad mokytojai ruošiasi įspėjamajam streikui rugsėjo 15 d. ir tikrajam neterminuotam nuo rugsėjo 29 d. Suprasdami, kad tai kraštutinė priemonė paveikti aukščiausio lygio valdininkus ir politikus, ir matydami, kad kitos išeities nėra, prašome Jūsų supratimo ir palaikymo. Streikas – tai demokratijos... Plačiau

4-Ų KLASIŲ NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2023 METAIS

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
19
nmpp Vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1379 skNMPP tikslas – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. NMPP uždaviniai:

Socialinė parama mokiniams

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
16
school-clipart-circle Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą. Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo... Plačiau

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Lap
30
be covid                        Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas  2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, kuris įpareigoja mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kitus vyresnius... Plačiau

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai