4-Ų KLASIŲ NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2023 METAIS

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
19
nmpp Vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1379 skNMPP tikslas – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. NMPP uždaviniai:

Socialinė parama mokiniams

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
16
school-clipart-circle Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą. Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo... Plačiau

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Lap
30
be covid                        Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas  2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, kuris įpareigoja mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kitus vyresnius... Plačiau

MOBILIŲ PSICHOLOGINIŲ KRIZIŲ ĮVEIKIMO KOMANDŲ PASLAUGA

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Lap
17
siauliu_logo Mobili psichologinių krizių įveikimo komanda teikia pagalbą įstaigoms, įmonėms, bendruomenėms patyrus krizinę situaciją ar psichologinę krizę. Krizinė situacija, psichologinė krizė – tai nelaimingas, dramatiškas atsitikimas, kuris sukrečia žmogų / šeimą / bendruomenę ir yra susijęs su realia ar suvokiama grėsme sveikatai ir / ar gyvybei (pvz.: staigi bendruomenės nario mirtis... Plačiau

Informacija apie mokinių rudens atostogų trukmę ir 2021-2022 m.m. ugdymo proceso pabaigą

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Spa
30
Elementary_School_Kids_Raise_Hand_in_class_4X3 Vadovaudamasi 2021–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 8.2, 8.3 papunkčiais bei Šiaulių rajono savivaldybės... Plačiau

Psichologė J.Baltuškienė: „Probleminiu elgesiu vaikas ir paauglys siunčia tėvams žinutę“

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Spa
19
Probleminis elgesys Kokią žinutę vaikas ir paauglys siunčia tėvams, kai šaukia, mušasi, nesikalba, užsidaro savo kambaryje, keikiasi, įžeidinėja ar kitaip netinkamai elgiasi? Kodėl žinomi būdai, kaip nuraminti vaiką ar išspręsti konfliktą, ne visuomet suveikia, ir kas padeda suprasti jo elgesio ir savijautos priežastis? Pagrindinės žinutės „Vaikas ir paauglys dažniausiai elgiasi taip, kaip tuo metu... Plačiau

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai