Vaiko teisė į sveikatos apsaugą ir dalyvavimą sprendžiant su juo susijusius klausimus

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Geg
28
sveika Pasaulio Sveikatos Organizacija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija gegužės 24 – 30 d. mini Vaikų apsaugos savaitę. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras prisideda prie šios savaitės minėjimo. Viena iš demokratinės visuomenės išraiškų – vaiko teisių pripažinimas ir jų reglamentavimas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo kuriama nauja teisinė bazė. Tuomet nuošaly... Plačiau

Etninės kultūros vaikai mokysis nuo darželio iki baigiamųjų klasių

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Bal
24
2122lt Jau nuo kitų mokslo metų mokiniai galės nuosekliau susipažinti su etninės kultūros pagrindais - tokiomis jos sritimis kaip tautos būdas, pasaulėjauta, maistas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės, liaudies medicina ir kt. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas. „Jauni žmonės turi pažinti ir... Plačiau

Siūlomų 2012-2013 m.m. dalykų moduliai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Bal
17
image004 Gerbiami mokinių 5-10 klasių mokinių tėveliai(globėjai, rūpintojai), mokiniai, šiuo metu rengiame Ugdymo planus 2012-2013 m.m. Pateikiame siūlomų dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų aprašus. Norėtume, kad Jūs  pasirinktumėte pageidaujamą programą ir pateiktumėte prašymą klasės auklėtojai iki gegužės 2d. Pastaba. Vaikams iki 14 metų programą parenka tėveliai(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys... Plačiau

2012 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
24
NEC Švietimo ir  mokslo ministras patvirtino 2012 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Iš  Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbtų svarstyti  2 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į interesų grupių dėl 2012 metų tvarkaraščių projektų pareikštas nuomones, atrinktas tas, kuriame  brandos egzaminų... Plačiau

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai