Pavenčiukai Daugėlių sporto šventėje

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bal
24
Pavenciukai 2012 m. balandžio 19 d. Pavenčių vidurinės mokyklos pirmokėlių komanda su spec. pedagoge Gražina Novogreckiene ir logopede Ramune Markauskiene dalyvavo Daugėlių lopšelio - darželio sporto šventėje ,,Futboliukas –mažasis futbolo broliukas”. Prasidėjus šventei, visus dalyvius bei svečius pasveikino darželio direktorė, kuri kartu su vaikais į salę pakvietė ir Futboliuką. Jam buvo... Plačiau

Etninės kultūros vaikai mokysis nuo darželio iki baigiamųjų klasių

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Bal
24
2122lt Jau nuo kitų mokslo metų mokiniai galės nuosekliau susipažinti su etninės kultūros pagrindais - tokiomis jos sritimis kaip tautos būdas, pasaulėjauta, maistas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės, liaudies medicina ir kt. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas. „Jauni žmonės turi pažinti ir... Plačiau

I vieta nacionaliniame mokinių konkurse

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bal
23
Konkursas Balandžio 20 dieną Vilniaus mokytojų namų Svetainėje vyko baigiamasis konkurso "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" etapas. Iš visos šalies susirinkusiems konkurso laureatams ir juos ruošusiems mokytojams buvo surengtos ekskursijos, įteikti apdovanojimai. Mūsų mokyklos mokinys Lukas Žemalis (mokyt. A. Jakelaitis) laimėjo pirmąja vietą 9- 12 klasių grupėje. Konkurse dalyvavo... Plačiau

Siūlomų 2012-2013 m.m. dalykų moduliai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Bal
17
image004 Gerbiami mokinių 5-10 klasių mokinių tėveliai(globėjai, rūpintojai), mokiniai, šiuo metu rengiame Ugdymo planus 2012-2013 m.m. Pateikiame siūlomų dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų aprašus. Norėtume, kad Jūs  pasirinktumėte pageidaujamą programą ir pateiktumėte prašymą klasės auklėtojai iki gegužės 2d. Pastaba. Vaikams iki 14 metų programą parenka tėveliai(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys... Plačiau

Švietimo ministro įsakymai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams     Comments Komentarų nėra
Bal
17
2122lt Aktualūs švietimo ministro įsakymai, dėl švietimo įstaigų darbuotojų apmokėjimo tvarkos bei neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo. Plačiau

Sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bal
13
Sveikatiada Kovo mėnesį Pavenčių vidurinės mokyklos VI – VII klasių mokiniai vykdė ilgalaikį  projektą „Kai sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas“. Pagrindinis šio projekto tikslas - kurti ir puoselėti mokykloje sveikos gyvensenos tradicijas. Tai – jau ketvirtasis respublikinio projekto SVEIKATIADA mokyklinis projektas. Pagal iš anksto paruoštus nuostatus,  VI – VII klasių mokiniai turėjo... Plačiau

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai