Pavenčių mokykloje „pražydo“ medžiai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bir
30
Pražydo medžiai (4) Mokslo metams pasibaigus dailės ir technologijų mokytojai kūrybingai nuteikė kolegas. Antro aukšto fojė abi sienas, lipant laiptais, ištapė spalvotais medžiais. Pavadinimus ištapytiems medžiams paliko sugalvoti mokiniams. Dar mokslo metų metu mokiniai kūrė medžių eskizus, direktorė siūlė įvairių variantų sieninei tapybai iš interneto svetainių, technologijų mokytojas Arūnas eskizus kūrė kompiuterinėmis programomis, o... Plačiau

Mokyklos matematikų veikla ir pasiekimai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bir
27
O Mokyklos matematikai per šiuos mokslus nuveikė daug ir įvairios veiklos. Mokiniai, paskatinti mokytojų, aktyviai dalyvavo mokyklos, rajono, respublikos matematikos olimpiadose ir konkursuose. Užimta daug prizinių vietų. Gerų rezultatų pasiekta Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių krašto 7–12 klasių merginoms, Šiaulių S. Šalkauskio matematikos konkurse 5-8 klasėms, ŠU organizuotoje... Plačiau

Mokyklos mokytojų parengtų matematikos mokomųjų priemonių taikymas mokymosi procese

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments 1 Komentaras
Bir
27
Matematika (2) Kiekvienas Lietuvos mokinys turi lygias švietimo galimybes, nepaisant jo gebėjimų raidos. Ugdymo turinio įsisavinimą lemia matematikos ugdymo programa, mokyklose turimos mokymo priemonės, mokymo metodai. Norint parinkti tinkamas mokymosi priemones, mokytojui svarbu pažinti kiekvieną mokinį. Reikia pastebėti ir atsižvelgti į kiekvieno mokinio stipriąsias savybes, neakcentuojant trūkumų. Būtina stebėti mokinio darbą pamokoje. Reikia... Plačiau

Kalbančios sienos

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bir
27
Kalbančios sienos (4) Kartu su mokslo metais baigėsi Pavenčių mokykloje vykdyto projekto „Kalbančios sienos“ veiklos. Projektą finansavo  respublikinį projektą „Sveikatiada“ įgyvendinantis LPF „Maisto Bankas“. Projekto kordinatoriai dėkoja visiems dalyviams, sportinių renginių, konkursų, akcijų organizatoriams ir džiaugiasi rezultatais: saugesnėmis ir tikslingesnėmis pertraukomis, šiltesniais mokinių tarpusavio santykiais, geresniu mikroklimatu mokykloje. Pastebimai išaugo mokinių šeimų susidomėjimas sveika... Plačiau

Praktinis IKT panaudojimas pamokose.

Posted Paskelbė administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bir
27
diktantas Švietimo kaita mokytojui kelia naujus iššūkius.  Mūsų mokykloje vyko dviejų dienų  kvalifikacijos tobulinimo seminaras, kurį vedė leidyklos Alma littera  švietimo sistemos projektų specialistės.  Seminare darbo su IKT įgūdžius tobulino  30 mokyklos mokytojų. Mokytojai mokėsi dirbti su Promethean  ActivInspire programine įranga. ActivInspire – tai programa, leidžianti parengti interaktyvias įvairių dalykų pamokas,... Plačiau

Išsvajotos profesijos link

Posted Paskelbė administratorius -> Specialusis ugdymas     Comments Komentarų nėra
Bir
27
Išsvajotos profesijos link (1) Kiekvienas iš mūsų jau mokykloje pradedame svajoti apie kažkokią profesiją. Ir mes, šiais mokslo metais, susibūrę į „Profesijos valandos“ užsiėmimus dalijomės savo svajonėmis, aptarinėjome profesijų įvairovę, jų svarbą, naudą. Bandėme įžvelgti kokių asmenybės savybių reikalauja kiekviena profesija, ieškojome savo stipriųjų asmenybės pusių, pažinome savo gabumus. Stengėmės pakeliauti, daug smalsauti, dalyvauti... Plačiau

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai