Kokybės nominacija Kuršėnų Pavenčių mokyklos projektui

Posted Publikavo administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Lap
18

Tarptautinis Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytojų mobilumo projektas apie mobiliųjų įrenginių taikymą ugdymo procese buvo nominuotas vienu kokybiškiausių programos „Erasmus“ bendrojo ugdymo sektoriaus mobilumo projektų kartu su Panevėžio J. Balčikonio gimnazija bei Vilniaus Balsių progimnazija ir apdovanotas Vilniuje įspūdingame Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso renginyje lapkričio 15 dieną.

Programos „Erasmus“ projektas „Mokytojų mobilumas mobiliojo mokymo(si) sistemos tobulinimui“ buvo įgyvendinamas 2014-2016 metais. Kuršėnų Pavenčių mokykloje mobiliojo mokymosi (naudojantis mobiliaisias įrenginiais: planšetėmis, delninukais ar išmaniaisiais telefonais) idėja pradėta įgyvendinti prieš penkerius metus. Pastebėjus teigiamą poveikį ugdymo rezultatams bei sukaupus pakankamą kiekį reikalingų techninių resursų, atsirado poreikis tobulinti mobiliojo mokymosi sistemą. Šiuo projektu buvo siekiama stiprinti mokytojų, taikančių mobiliąsias technologijas ugdymo procese ar besidominčių jų taikymu, skaitmenines ir pedagogines kompetencijas bei atitinkamus įgūdžius ir skatinti įvairių dalykų mokytojus – ypač gamtos bei socialinių mokslų, menų ir dirbančius su specialiųjų poreikių mokiniais – aktyviau naudotis mobiliaisiais įrenginiais ugdymo procese, sudarant mokytojams galimybę dalyvauti europinio mobilumo veikloje, semtis patirties bei dalintis ja.

Projekto metu sudaryta projekto įgyvendinimo darbo grupė suorganizavo 15 mobilumų, kurių metu mokyklos vadovai ir įvairių dalykų mokytojai dalyvavo jiems skirtuose mokymosi kursuose mobiliojo mokymosi tema užsienio šalyse (Austrijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje). Kursų dalyviai lavino skaitmenines kompetencijas, stiprino naudojimosi mobiliaisiais įrenginiais įgūdžius, susipažino su naujais metodais bei metodikomis, europinėmis tendencijomis ir Europos mokyklų praktinės veiklos pavyzdžiais bei įgijo reikalingos patirties, o grįžę iš mokymosi kursų pritaikė įgytas žinias praktikoje bei pasidalino jomis su kolegomis ir prisidėjo ne tik prie mokyklos mobiliojo mokymosi sistemos tobulinimo, bet ir prie veiksmingo, paveikaus, kokybiško ir paremiančio mokymo(si) bei ugdymo proceso kūrimo mokykloje ir mobiliojo mokymosi idėjos sklaidos visoje šalyje.

Šių metų Kokybės konkursas buvo jubiliejinis. Renginį Švietimo mainų paramos fondas organizuoja jau dešimtus metus. Kasmet kviečiant teikti paraiškas bei atrenkant geriausiai numatytus kriterijus atitinkančias veiklas siekiama atkreipti dėmesį bei pasidžiaugti sukurtų produktų sėkme. 2007 metais Kokybės apdovanojimą buvo pelnęs ir dar vienas mokyklos tarptautinis projektas „Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien – vakar – rytoj“.

Džiaugiamės puikiu projekto įvertinimu ir dėkojame visai darbo grupei: mokyklos direktorei Janinai Banienei, pavaduotojai Gitai Vaitkienei, mokytojoms Ievai Kulikauskienei, Jūratei Saldauskienei, Gražinai Novogreckienei, Gintarei Pučinskienei, Vaidai Vielavičienei, Esterai Matulevičienei, Sigitai Vaitkuvienei, Jurgitai Katilienei, Ligitai Vestartienei bei mokyklos sekretorei Astai Žmuidinaitei.

Projekto vadovė Staselė Riškienė

Komentuokite

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai