Tęsiasi geri darbai gamtai

Posted Publikavo administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Lap
20

Kuršėnų Pavnečių mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė  2019 gegužės – spalio mėn. vykdė Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginį projektą ,,Aplinkos vertinimas- monitoringas’’. Projekto veiklose dalyvavo VDM prailgintos dienos grupės mokiniai, 5-7 klasių mokiniai.

Iš projekto lėšų įsigytas triukšmomatis  ir vandens nitratų testai.  Organizuota edukacinė veikla ,,Vandens taršos šaltinių ir aplinkos monitoringas‘‘ bei  ,,Nuotekų laboratorija‘‘. Organizuota išvyka  į  Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratoriją ir susitikimas su  specialistais (paskaita ir praktinis užsiėmimas). Pravesti praktiniai užsiėmai – triukšmo tyrimai (pertraukos metu ir gatvėje), geriamojo vandens tyrimai.  Susitikimuose su aplinkosaugos ir aplinkos monitoringo specialistais, išvykose mokiniai įgijo teorinių ir praktinių žinių, o vykdydami monitoringą artimiausioje aplinkoje, išmoko stebėti, vertinti, prognozuoti. Žinias kaupė per patyrimą, mokėsi bendradarbiaujant, dalijantis patirtimis. Veiklose  patyrė pažinimo, kūrybos jausmą. Pagerėjo mokinių  fizinė ir  emocinė sveikata. Mokiniai įgijo aplinkosauginių ugdymo karjerai įgūdžių. Projekto veiklos ugdė mokinių gamtamokslinę  kompetenciją, sustiprino norą gyventi ekologiškoje aplinkoje. Triukšmo tyrimo rezultatai buvo pristatyti regioninėje mokinių ir mokytojų teorinėje praktinėje konferencijoje ,,Man rūpi‘‘ Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje. Vandens tyrimo veiklos su nitratų testo reagentais vyko grupėmis, su mokinių iš namų atsineštais vandens mėginiais. Jų rezultatus mokiniai pateiks savo mokykloje organizuojamoje rajoninėje konferencijoje.

Pasibaigus projekto veikloms ir toliau bus vykdomi stebėjimai, susiję su aplinkos tarša – triukšmo ir vandens monitoringai. Bus organizuojamos veiklos, skirtos pasaulinei vandens dienai (kovo 22 d.) ir pasaulinei kovos su triukšmu dienai, kuri minima paskutinį balandžio trečiadienį (balandžio 29).

                                                          Auklėtoja metodininkė Rasa Poškienė

Komentuokite

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai