Informacija apie mokinių rudens atostogų trukmę ir 2021-2022 m.m. ugdymo proceso pabaigą

Posted Publikavo administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Spa
30

Vadovaudamasi 2021–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 8.2, 8.3 papunkčiais bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. Org-51(14.1) „Dėl 2021–2022 m. m. ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir ugdymo planų projektų pateikimo“,

pakeista Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių rudens atostogų trukmė:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d.  – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 2022 m. birželio 14 d. (1–4 klasės) – rugpjūčio 31 d.2022 m. birželio 29 d. (5–8, 9–10 klasės) – rugpjūčio 31 d.

pakeista Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių ugdymo proceso pabaiga:

Klasė 2021-2022 m. m. Ugdymo proceso trukmė (dienomis, savaitėmis)
Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga
PUG, 1–4 2021–09–01 20220613 175 (35)
5–8, 9–10 specialiosios 20220628 185 (37)

Įsakymas dėl Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021-2022 m.m. ugdymo plano 15 ir 16 punktų pakeitimo

Komentuokite

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai