INFORMACIJA TĖVELIAMS

Posted Publikavo administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Lap
30

                       Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas  2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, kuris įpareigoja mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kitus vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti kaukes.

Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).“

Prašome aptarti su vaikais šio sprendimo laikymąsi ir pasirūpinti, kad vaikai nuo  gruodžio 1 d. turėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius.
                      Tikimės, kad šios priemonės padės sustabdyti Covid-19 infekcijos plitimą.
Dėkojame už Jūsų supratingumą.

Nuoroda apie sprendimą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8b8b9f3248b011eca442ce6d75941970

Komentuokite

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai