Sugriežtinome saugios aplinkos mokyklos teritorijoje ir patalpose užtikrinimo priemones. Atsiprašome už nepatogumus.

Posted Publikavo administratorius -> Mokyklos naujienos, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Lap
7

Atsižvelgiant į 2023 m. rugsėjo 28 d. vykusio Šiaulių rajono savivaldybės Tarpinstitucinio pasitarimo dėl saugios aplinkos ugdymo įstaigose užtikrinimo rekomendacijas ir Mokyklos tarybos sprendimą kasdien nuo 7 iki 16 val. kontroliuojamas pašalinių asmenų patekimas ir į mokyklos teritoriją, ir į mokyklos patalpas, mažinamas transporto priemonių judėjimas mokyklos teritorijoje, siekiant užtikrinti vaikų, mokinių ir darbuotojų saugumą.

Nuo lapkričio 7 d. pradėtas riboti transporto priemonių patekimas į mokyklos teritoriją 24/7 užveriant ir užrakinat įvažiavimo vartus.  Todėl tėvams ( globėjams), atvežantiems vaikus į mokyklą, rekomenduojame vaikus išlaipinti/parkuoti automobilius už mokyklos teritorijos įrengtose aikštelėse Ventos gatvėje ties Šiaulių r. kultūros centru.

Į Mokyklos teritoriją įvažiuoti ir parkuoti nustatytoje vietoje transporto priemones nuo šiol galės tik turintys Mokyklos išduotus įvažiavimo į Mokyklos teritoriją leidimus:

1. Tėvai(gobėjai), atvežantys negalią turinčius Mokyklos mokinius;

2. Mokyklos specializuotas transportas – autobusai;

3. gyvenamojo namo (bendrabučio), esančio Mokyklos teritorijoje gyventojai;

4. Mokyklos darbuotojai, kurių funkcijoms atlikti reikalinga transporto priemonė;

5. specializuotos transporto priemonės, atvežančios užsakytas prekės ar vykstantiems remonto darbams reikalingas medžiagas;

6. kitais su Mokyklos direktoriumi suderintais atvejais.

Mokyklos darbuotojams rekomenduojama transporto priemones parkuoti aikštelėje, esančioje važiuojant link įvažiavimo į Mokyklos teritoriją vartų.

Primename, kad PAŠALINIAIS asmenimis laikomi su Mokykloje vykstančių ugdymo procesu nesusįję asmenys, kurie tuo metu formaliai yra nepriskirti Mokyklos bendruomenei (Mokyklos bendruomenę sudaro mokiniai, jų tėvai / globėjai, mokykloje dirbantys darbuotojai, socialiniai partneriai) arba asmenys, kurių priklausymą Mokyklos bendruomenei budinčiam darbuotojui sunku nustatyti.

Kviečiame susipažinti su  visa Patekimo į Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro teritoriją ir patalpas tvarka čia (prikabinam dok).

Ačiū, už supratimą ir bendradarbiavimą.

Patekimo į Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro teritoriją ir patalpas tvarkos aprašas

Komentuokite

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai