ŠMM MTP plius

2008 m. mokyklos darbo grupė, vadovaujama direktorės J.Banienės, parengė paraišką dalyvauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos ,,Mokyklų tobulinimo programos plius projekte ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ konkurse ir buvo atrinkta dalyvauti šiame projekte. Projektą finansuoja Europos sąjungos struktūriniai fondai ir LR Švietimo ir mokslo ministerija. Projekto lėšos (142006.00 Lt) skiriamos technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetams aprūpinti mokymo priemonėmis ir įrangos komplektais (1 lentelė).

Muzikos kabinetas

Chemijos kabinetas

Fizikos kabinetas

Biologijos kabinetas

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai