Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimas į grupes, klases:

2019 m. gruodžio 17 d. T-403 PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-244 VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS. 

Suvestinė redakcija nuo 2022-10-11 Nr. T-147 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO 


  • Prašymai mokytis priimami nuo sausio 2 d iki birželio 15 d darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 valandos. Priėmimą i Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklą-daugiafunkcį centrą vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija.

Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Ona Peldžienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos sekretorė – Aušra Dunauskienė, pradinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Rasytė Gedaminskienė, matematikos mokytoja;
Renata Glodenienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Jūratė Saldauskienė, specialiojo ugdymo mokytoja.
  • Dėl priėmimo galima teirautis telefonu +37041583364 ir/ar el. paštu: pavenciuvid@gmail.com
  • Užpildytą ir pasirašytą prašymo formą bei priėmimo dokumentus galima atsiųsti el. paštu: pavenciuvid@gmail.com

 


Priėmimo dokumentai:

Komisijos darbo reglamentas

KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2023 METŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 


Kiti dokumentai

DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai