Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa:

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
1-10 KLASIŲ INTEGRUOTA ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMA

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2022 METAIS

Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:

  • direktorius,
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė:

Korupcijos pasireiškimo tikimybė: išvados – viešųjų pirkimų sritis ir vertinimas (įsivertinimas)

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją:

Gita Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Antikorupcijos komisija:

Darbo grupės vadovė – Dalia Jokubauskienė, istorijos mokytoja.

Darbo grupės narės ir projekto vykdytojos:

Sigita Vaitkuvienė, anglų kalbos mokytoja;

Rima Klenauskienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Antikorupcinių procesų vertinimas šiose srityse:

  • valgyklos darbas;
  • vertinimas ir įsivertinimas;
  • darbo laiko apskaita;
  • pareigybių aprašai.

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimo formą internetu.

VEIKSMŲ ĮSTAIGOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

ĮSTAIGOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai