Tolerancijos ugdymo centras

 

 

 

 

 

 

Tolerancijos ugdymo centro tikslai ir uždaviniai.

Naudingos nuorodos:


Geltonas narcizas primins Varšuvos sukilimą

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus kviečia švietimo ir kultūros įstaigas, bendruomenes ir pavienius asmenis dalyvauti Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN rengiamoje akcijoje – balandžio 19-ąją įprasminti Varšuvos geto sukilimo pradžią. Varšuvos žydų getas Antrojo pasaulinio karo metais buvo didžiausias Europoje, o Varšuvos geto sukilimas žinomas kaip pirmasis miestiečių sukilimas<https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukilimas&action=edit&redlink=1> vokiečių okupuotoje Europoje<https://lt.wikipedia.org/wiki/Europa>.

Istorinio pasipriešinimo įprasminimui Varšuvoje veikiantis Lenkijos žydų istorijos muziejus POLIN kasmet, balandžio 19-ąją, mining Varšuvos geto sukilimo pradžią,  sostinėje ir kituose Lenkijos miestuose gatvėse dalija geltonus popierinius savadarbius narcizus, kviečia gėles gaminti šeimose, mokyklose, įvairiuose kolektyvuose.  Visur žmonės, prisisegę popierinę gėlę, fotografuojasi, viešina nuotraukas socialiniuose tinkluose, – taip išreiškia pagarbą žuvusiems, skleidžia žinią apie istorinę datą.

Šiais metais Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus pirmąkart dalyvaus Varšuvos geto sukilimo dienos minėjime. Mūsų tinklalapyje www.ltmkm.lt<http://www.ltmkm.lt/> viešiname kolegų iš Varšuvos muziejaus sukurtą filmą “Be vilties” (“There Was No Hope”); nuoroda filmo peržiūrai: https://www.friendsofpolin-usa.org/there-was-no-hope/. Tinklalapyje jau yra ir popierinių narcizų gaminimo instrukcija. Pagaminkime popierinių narcizų savo draugams, šeimos nariams, kaimynams ir sau. Parašykime grotažymę #WarsawGhettoUprising ir, prisisegę geltoną narcizą, fotografuokimės. Nuotraukas siųskime į muziejus Vilniuje (www.ltmkm.lt<http://www.ltmkm.lt/>) ar Varšuvoje (https://www.polin.pl/en/Warsawghettouprising), skelbkime socialiniuose tinkluose.

Įsisegdami geltoną popierinį narcizą prisiminkime Lenkijos, visą Europą supurčiusius tragiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius, pagerbkime tuos, kurie žuvo kovodami už savo žmogiškąjį orumą.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai