Tėvų iniciatyvos

Mokytojų ir tėvų bendravimas skatina abiejų pusių tobulėjimą.                                                  Hargreaves (1999)

    Džiaugiamės ir didžiuojamės Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokinių tėvų naujomis bendradarbiavimo formomis ir iniciatyvomis.

2016m rudenį 2a klasės tėvų susirinkimo metu tėvams kilo idėja pakeisti klasės aplinką. Mokinio Edvardo mama Kateryna Jablonskienė pasiūlė keletą edukacinių projektų. Nutarta ant tuščios klasės sienos nutapyti medį „Metų laikai“, pagal galimybes materialiai paremti projekto įgyvendinimą.  Eskizą paruošė ir medį nutapė Kateryna Jablonskienė. Jai talkino Aurelijos mama Laura Pocienė.

Sėkmingai atkiktas darbas klasėje paskatino naujas idėjas.  2017m. rudenį Kateryna Jablonskienė pasiūlė  projektą – iš kamštinės medžiagos padaryti stendus koridoriuje mokinių darbų demonstravimui ir papuošti juos pasakų motyvais. Katerynos ir Mindaugo Jablonskių šeimoje auga trys mažamečiai vaikai. Savo kuklaus laisvalaikio valandėles šeima paskyrė vyriausiojo sūnaus –  trečioko Edvardo mokyklos aplinkos tobulinimui. „Pasakų namelis“, „Mokytojas Pelėdžiukas“, „Voveriuko skelbimai“ jau puošia mokyklos koridorių. Ne tik puošia! Vaikai gali pasidžiaugti vieni kitų piešiniais, perskaityti Voveriuko skelbimus. O pirmokėliai sako, kad stovint šalia Pelėdžiuko, lengviau raideles prisiminti.

Visos mokyklos bendruomenės vardu Jums, Kateryna, ir Jūsų šeimai tariame nuoširdų ačiū.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai