Nuotolinis mokymas

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU


Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. mokiniams ugdymo procesas bus organizuotas nuotoliniu būdu. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos teikiamos naudojant MOODLE virtualią mokymosi aplinką, EDUKĄ klasę, Eduka dienyną, socialinius tinklus ir kt.

Informacinių technologijų koordinatorius – Stasė Riškienė.

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja el. paštu:   stasele@pavenciai.lt.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai