Nuotolinis mokymas

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU


Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. mokiniams ugdymo procesas bus organizuotas nuotoliniu būdu. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos teikiamos naudojant MOODLE virtualią mokymosi aplinką, EDUKĄ klasę, Eduka dienyną, socialinius tinklus ir kt.

Nuotolinės mokymosi aplinkos “Moodle”  koordinatorius – Stasė Riškienė.

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja el. paštu:   stasele@pavenciai.lt.


Straipsnis apie nuotolinį mokymą mokykloje

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas


Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai