Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje

Vis daugiau tyrimų parodo, jog socialiniai ir emociniai įgūdžiai, žinios ir įsitikinimai yra esminiai elementai, būtini akademinei ir gyvenimo sėkmei. Mokymasis galimas tik tada, kai yra patenkinami mokinio socialiniai,emociniai ir fiziniai poreikiai (CASEL, 2002)

Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kuriame dalyvauja vaikai ir suaugusieji, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą.

  • Socialinės ir emocinės kompetencijos:
  • Savimonė
  • Savitvarda
  • Socialinis sąmoningumas
  • Tarpusavio ryšiai
  • Atsakingas sprendimų priėmimas

Mūsų mokyklos – daugiafunkcio centro SEU įgyvendinimo modelis:

I lygis – Saugi mokymosi aplinka ir mokymo metodai pamokoje

II lygis – Socialinio emocinio ugdymo programos.

III lygis – Integravimas į dalykų temas.

Priešmokyklinukai ir pradinukai ugdomi pagal LIONS QUEST programą “Laikas kartu”, 5-8 klasių mokiniai – pagal LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“.  Šios programos tikslingai ir nuosekliai ugdo SEU įgūdžius per pamokas, kurios yra įtrauktos į ugdymo programą. Taikoma mokymo metodika, užtikrinanti intensyvų mokinio dalyvavimą ir bendradarbiavimą, formuojant ir stiprinant socialinį ir emocinį ugdymą.

Socialinio ir emocinio  ugdymo veiksmingumą užtikriname į  procesą įtraukdami visą bendruomenę:  mokinius, mokytojus, administraciją, pagalbos mokiniui specialistus, techninį personalą, tėvus/šeimą, partnerius, kaimynystėje esančias bendruomenes.

Mokyklos Socialinio emocinio ugdymo konsultantė Gintarė

Mūsų patrneriai:  SEU institutas, Lions Quest Lietuva

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai