Laisvos darbo vietos

„2022 m. gruodžio 21 d. vyks konkursas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti. Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite interneto puslapyje adresu: https://www.siauliuraj.lt/gyventojui/karjeros-galimybes/savivaldybes-pavaldziose-istaigose/324.

Konkursas bus paskelbtas 2022 m. rugpjūčio 23 d.


PAREIGOS: CHEMIJOS MOKYTOJAS

PAREIGYBĖS RŪŠIS: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėnesių bandomuoju laikotarpiu.

Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. gruodžio 01 d.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2022 m. lapkričio  07 d.

Dokumentai priimami 15 darbo dienų nuo 2022-11-07 iki 2022-11-28, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentus galima pateikti adresu Ventos g. 17, Kuršėnai, į Šiaulių r. Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro raštinę arba siunčiant registruotu paštu ar elektroniniu paštu adresu pavenciuvid@gmail.com

REIKALAVIMAI:

  1.  turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, chemijos mokytojo kvalifikaciją;
  2.  informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
  3.  kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.
DARBO UŽMOKESTIS:

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Nuo 300 eurų (priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)
Darbo krūvis: 0,25 etato

PSICHOLOGAS/PSICHOLOGO ASISTENTAS

Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus); organizuoja grupinius užsiėmimus mokiniams, tėvams arba kartu mokiniams su tėvais (globėjais, rūpintojais); rengia individualias rekomendacijas bei bendrojo pobūdžio rekomendacijas ir patarimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) – juos skelbia mokyklos internetiniame puslapyje; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; dirba komandoje su kitais Vaiko gerovės komisijos nariais, švietimo pagalbos specialistais, šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagogikos ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka psichologinius tyrimus, dalyvauja klasių mokinių ir tėvų susirinkimuose, juose analizuoja bendruomenei aktualius klausimus; dalyvauja mokyklos metinės veiklos planavime, rengiant metinę veiklos ataskaitą bei klausimus mokyklos ir mokytojų tarybų posėdžiams; dirba Vaiko gerovės komisijoje; rengia arba dalyvauja rengiant mokinio psichologinio vertinimo metodikas.

Informacija apie konkursą skelbiama mokyklos-daugiafunkcio centro tinklalapyje www.pavenciai.kursenai.lm.lt . Atranka vykdoma pagal Atrankos į laisvas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro pareigybes tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. MV-402.

Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. gruodžio 15 d.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2022 m. lapkričio 07 d.

Dokumentai priimami 25 darbo dienas nuo 2022-11-07 iki 2022-12-09, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentus galima pateikti adresu Ventos g. 17, Kuršėnai, į Šiaulių r. Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro raštinę arba siunčiant registruotu paštu ar elektroniniu paštu adresu pavenciuvid@gmail.com

Darbo krūvis – 0,50 etato.


Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai