Laisvos darbo vietos

2023 m. gegužės 18 d. vyks konkursas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti. Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite interneto puslapyje adresu: https://www.siauliuraj.lt/gyventojui/karjeros-galimybes/savivaldybes-pavaldziose-istaigose/324.

POTVARKIS DĖL PRETENDENTŲ Į ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO.

 


PAREIGOS: CHEMIJOS MOKYTOJASPAREIGYBĖS RŪŠIS: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėnesių bandomuoju laikotarpiu.Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus:1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2023 m. vasario 24 d.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2023 m. sausio 11 d.

Dokumentai priimami iki 2023-02-23, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentus galima pateikti adresu Ventos g. 17, Kuršėnai, į Šiaulių r. Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro raštinę arba siunčiant registruotu paštu ar elektroniniu paštu adresu pavenciuvid@gmail.com

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2023-01-11
Galioja iki: 2023-02-23
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas:
  1. * turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, chemijos mokytojo kvalifikaciją;
  2. * informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
  3. *  kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.Nuo 301 eurų (priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)
Mokėjimo terminai: nurodyta suma neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Įdarbinama: nuo 2023-03-01
DARBO LAIKAS
Darbo krūvis: 0,20 etato
Kontaktinės valandos: 4 val. per savaitę
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Ventos g. 17
KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Įstaigos vadovas
Telefonas: 370-41-583364
El. paštas: pavenciuvid@gmail.com

PSICHOLOGAS/PSICHOLOGO ASISTENTAS
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras, 190057361
Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas (arba nuoroda interneto tinklapio, kur patalpintas pareigybės aprašymas:

konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus); organizuoja grupinius užsiėmimus mokiniams, tėvams arba kartu mokiniams su tėvais (globėjais, rūpintojais); rengia individualias rekomendacijas bei bendrojo pobūdžio rekomendacijas ir patarimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) – juos skelbia mokyklos internetiniame puslapyje; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; dirba komandoje su kitais Vaiko gerovės komisijos nariais, švietimo pagalbos specialistais, šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagogikos ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka psichologinius tyrimus, dalyvauja klasių mokinių ir tėvų susirinkimuose, juose analizuoja bendruomenei aktualius klausimus; dalyvauja mokyklos metinės veiklos planavime, rengiant metinę veiklos ataskaitą bei klausimus mokyklos ir mokytojų tarybų posėdžiams; dirba Vaiko gerovės komisijoje; rengia arba dalyvauja rengiant mokinio psichologinio vertinimo metodikas.

Informacija apie konkursą skelbiama mokyklos-daugiafunkcio centro tinklalapyje www.pavenciai.kursenai.lm.lt . Atranka vykdoma pagal Atrankos į laisvas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro pareigybes tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. MV-402.

Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2023 m. gegužės 4 d.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2023 m. kovo 23 d.

Dokumentai priimami iki 2023-05-02, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentus galima pateikti adresu Ventos g. 17, Kuršėnai, į Šiaulių r. Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro raštinę arba siunčiant registruotu paštu ar elektroniniu paštu adresu pavenciuvid@gmail.com

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2023-03-23
Galioja iki: 2023-05-02
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija, ne žemesnis nei psichologijos bakalauro laipsnis – psichologo asistentui, magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija – psichologui.
Profesija: Psichologas / psichologas asistentas
Papildomi sugebėjimai: kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai:projektinė veiklos patirtis, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Privalumas: darbo patirtis.

DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.Nuo 754 eurų
Mokėjimo terminai: nurodyta suma neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
Kitos apmokėjimo sąlygos: darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo patirties.
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2023-05-05
DARBO LAIKAS
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Per savaitę: 18 val.
Komentaras: darbo krūvis – 0,50 etato.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 17
KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Įstaigos vadovas
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: +370-41-583364
El. paštas: pavenciuvid@gmail.com
Pageidavimus pateikti: Nuvykti pas darbdavį
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: Detali informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu 841 58 33 64, el. p. pavenciuvid@gmail.com.

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai