Karjeros specialistas

Karjeros specialisto pagalba teikiama Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre

 

Karjeros specialistė

Valentina Kižienė

Tel. nr. +370 60675795

El. paštas: valentina@pavenciai.lt

 

Darbo laikas

Pirmadienį Antradienį
12.00–16.00 12.00–16.00

Karjera – tai saviraiška, visą gyvenimą trunkantis mokymasis, darbas, laisvalaikis, šeima ir pasitenkinimas savo gyvenimo kelio pasirinkimu.

Tikslas: skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus ir įgūdžius bei stiprinti mokinių sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

Karjeros paslaugų uždaviniai: 

  • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą. Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams, tėvams.
  • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams.
  • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Aktuali  informacija

Nuorodos:

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai