Administracija

Gita Vaitkienė

Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas.
Išsilavinimas: 1993 m. Šiaulių universitetas, Specialioji pedagogika ir logopedija.
Kvalifikacija: Specialiosios pedagogikos mokytoja metodininkė.
El. paštas: gita@pavenciai.lt

Remigijus Šerpytis

Pareigos: Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams.
Išsilavinimas: 2008 m. Šiaulių universitetas, mechanikos inžinerija (specializacija – mechatronika), inžinieriaus profesinė kvalifikacija.

El. paštas: remigijus.serpytis@pavenciai.lt

Ona Peldžienė

Pareigos: Direktorės pavaduotoja ugdymui/ bibliotekininkė
Išsilavinimas: 2013 m. Šiaulių Universitetas, edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) suteiktas edukologijos magistro laipsnis
El. paštas: ona@pavenciai.lt

Vadovo ataskaitos:

Kuršėnų Pavenčių mokyklos- daugiafunkcio centro vadovo 2020 metų ataskaita

Kuršėnų Pavenčių mokyklos- daugiafunkcio centro vadovo 2019 metų ataskaita

Kuršėnų Pavenčių mokyklos- daugiafunkcio centro vadovo 2018 metų ataskaita

Kuršėnų Pavenčių mokyklos- daugiafunkcio centro vadovo 2017 metų ataskaita

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai