Mokyklos taryba

 1 Gintarė Pučinskienė (mokytoja) – pirmininkas
 2 Aneta Saliamonavičė, mokytojų atstovė
 3 Daiva Pundzienė, mokytojų atstovė
 4 Arūnas Jakelaitis, mokytojų atstovas
 5 Gitana Joniškienė, mokytojų atstovė
 6 Emilija Arlauskaitė, mokinių atstovė
 7 Eva Jovaišaitė, mokinių atstovė
 8 Ugnė Poderytė, mokinių atstovė
 9 Luknė Vėliūtė, mokinių atstovė
 10 Dorotėja Jonuškaitė, mokinių atstovė
 11 Valdas Gasparavičius, tėvų atstovas
 12 Darius Grabauskas, tėvų atstovas
 13 Daiva Spulginienė, tėvų atstovė
 14 Dovilė Vaitkutė- Žickė, tėvų atstovė
 15 Rita Žilienė, tėvų atstovė
 16 Irena Kaselienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos atstovė
 17 Inga Ramanauskienė, Kuršėnų miesto seniūnijos atstovė

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai