Mokyklos taryba

 1

Gintarė Pučinskienė, mokytojų atstovė, pirmininkė

 2

Aneta Saliamonavičė, mokytojų atstovė

 3

Daiva Pundzienė, mokytojų atstovė

 4

Gitana Joniškienė, mokytojų atstovė

 5

Arūnas Jakelaitis, mokytojų atstovas

 6

Emilija Arlauskaitė, mokinių atstovė

 7

Eva Jovaišaitė, mokinių atstovė

 8

Ugnė Poderytė, mokinių atstovė

 9

Viltė Pinskaitė, mokinių atstovė

 10

Lukas Danielius Ramanauskas, mokinių atstovas

 11

Valdas Gasparavičius, tėvų atstovas

 12

Darius Grabauskas, tėvų atstovas

 13

Daiva Spulginienė, tėvų atstovė

 14

Dovilė Vaitkutė – Žickė, tėvų atstovė

 15

Rita Žilienė, tėvų atstovė

 16

Irena Kaselienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos atstovė

17

Inga Ramanauskienė, Kuršėnų miesto seniūnijos atstovė  

18

Jovita Lubienė, Raudėnų kaimiškosios seniūnijos atstovė  

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai