Metodinė taryba

Pirmininkas – Rasytė Gedaminskienė, matematikos mokytoja.

Nariai:

  • Stasė Riškienė – anglų kalbos mokytoja;
  • Estera Matulevičienė – geografijos mokytoja;
  • Rita Radavičienė – kūno kultūros mokytoja;
  • Gintarė Pučinskinė – neformaliojo švietimo mokytoja;
  • Dana Rupšienė – socialinė pedagogė;
  • Dalia Mažeikienė – pradinio ugdymo mokytoja;
  • Dalia Lipskienė – lietuvių kalbos mokytoja;
  • Raimundas Kaminskas – specialiojo ugdymo mokytojas;
  • Vaida Vielavičienė – muzikos mokytoja.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro metodinės tarybos veiklos planas

DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ
UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO


Metodinės dienos medžiaga 2017 11 02

Mokomės mokyti, specialiosios pedagogės medžiaga

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai