Metodinė taryba

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas ir/ar pareigos

1.

Sigita Vaitkuvienė metodinės tarybos pirmininkė

Matematikos, informacinių technologijų, gamtos, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

2.

Jelena Bagdonienė pirmininkė

3.

Rasytė Gedaminskienė  pavaduotoja

Meninio ir technologinio ugdymo, kūno kultūros mokslų metodinė grupė

4.

Arūnas Jakelaitis pirmininkas

5.

Rita Kuodienė pavaduotoja

Specialiojo ugdymo mokytojų ir bendrabučio auklėtojų metodinė grupė

6.

Rasa Poškienė pirmininkė

7.

Renata Biknevičienė pavaduotoja

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės

8.

Ilona Navickienė pirmininkė

9.

Aušra Dunauskienė pavaduotoja

Kalbų mokytojų metodinė grupė

10.

Veronika Domeikytė pirmininkė

11.

Jovita Stočkienė pavaduotoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

12.

Kristina Grygelienė pirmininkė

13.

Ala Akučkienė pavaduotoja

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO PEDAGOGŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

Metodinės dienos medžiaga 2017 11 02

Mokomės mokyti, specialiosios pedagogės medžiaga

Jovita Stočkienė

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai