Kabinetai

Tikybos kabinetas

Tik įėję į tikybos kabinetą dešinėje pusėje ant sienos galime išvysti  restauruotą Šv. Juozapo, šeimų globėjo, su kūdikėliu Jėzumi ant rankų paveikslą. Šalia kabo  Šv. Teresėlės , vienuolės, jaunimo, kunigų ir vienuolių globėjos paveikslas. Kryžius simbolizuoja didžiulę Dievo meilę ir pasiaukojimą dėl mūsų amžinos laimės danguje. Kabinete gausu religinių knygų.

Mokyklą galime palyginti su didžiuliu darbščių bičių aviliu. Bitininkai vieni kitus vadina bičiuliais, draugais. Mokytojai kasdien sukuria draugišką, gerą aplinką mokiniams.Ji labai svarbi pertraukų metu. Mokiniai žaisdami mokosi draugiškumo, tolerancijos, pagarbos vieni kitiems.

Tikybos kabinete kartu su mokiniais sukurtos kelios  žaidimų aplinkos. Vaikai pertraukų metu gali žaisti  mini krepšinį, medinį boulingą. Prieš Velykas mokiniai ridena ištekintus medinius margučius.  Spalio mėnesį maldai už taiką pasaulyje panaudojome 1 metro 80 centimetrų ilgio sukurtą didelį medinį rožančių.  Dėliojome pačių sukurtas dėliones: „Kuršėnų bažnyčia“,  „Gedimino pilis“.  Sudėjome takelį iš pėdučių su 10 Dievo įsakymų.  Dievas mus pirmas pamilo visa širdimi ir leido ateiti į šį pasaulį, kad mes vieni kitus gerbdami ir mylėdami po daugelio metų nukeliautume pas mus labai mylintį dangaus Tėvą į amžinąjį sielų gyvenimą.

                                                                           Tikybos mokytojas Remigijus Čepas

Specialiosios klasės

Logopedo kabinetas

Profesinio konsultavimo kabinetas

Matematikos kabinetas

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai