Pedagoginio darbuotojo pavardė, vardas Pedagoginis stažas Kvalifikacinė kategorija Įgytas išsilavinimas, specialybė  Klasė/mokomasis dalykas Auklėjamoji klasė
Nemunaitė Aušra 28 Tikybos mokytoja metodininkė Fizikos vyresnioji mokytoja Aukštasis, tikybos mokytoja, fizikos mokytoja  7a,7b,8a,8b,10a fizika
Čepas Remigijus 23 Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis, tikybos mokytojas 4a,4b,5a,5b,6b,7b,8a,8b tikyba
Pigulevičienė Felicija 20 Etikos mokytoja metodininkė Aukštasis, etikos mokytoja 5a,6a,6b,7a,8a,10a etika
Stočkienė Jovita 18 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 7a, 8b lietuvių kalba 5b
Domeikytė Veronika 40 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6a,10a lietuvių kalba
Satkauskienė Jūratė 33 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6b,7b,8a lietuvių kalba 5a
Lipskienė Dalia 25 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a,5b lietuvių kalba
Vestartienė Ligita 18 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a anglų kalba, 5,6 spec. kl. anglų kalba 6a
Vaitkuvienė Sigita 19 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 6a,7a,8b anglų kalba, 7,9,10 spec. kl. anglų kalba 8a
Riškienė Stasė 21 Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 4a,4b,5b,6b,7b,8a anglų kalba
Aponkienė Laima 22 Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6a,7b rusų kalba
Gideikienė Zita 38 Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6b,7a,8a,8b,10a rusų kalba 10a
Žukauskienė Vilma Vokiečių kalbos mokytoja Aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a
Bagdonienė Jelena 38 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 6a,6b,10a matematika
Gedaminskienė Rasytė 29 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 6b,7b,8b,10a matematika 8b
Mataitė Aina 32 Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis, matematikos mokytoja 6a,7a,8a matematika
Tautkevičienė Lina 31 Chemijos mokytoja Aukštasis, chemijos mokytoja 8a,8b,10a chemija
Paulauskas Paulius 16 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a informacinės technologijos,5a,5b žmogaus sauga, neformalus ugdymas 7b
Samuila Rolandas 26 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,7a,7b,10a informacinės technologijos,8a,8b žmogaus sauga
Jokubauskienė Dalia 34 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis, istorijos mokytoja 5b,6a,7b,8b istorija
Šiušienė Daiva 24 Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis, biologijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a,8b,10a gamta ir žmogus/biologija  7a
Matulevičienė Estera 23 Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis, geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a geografija, 5a,5b,6a,6b pasirenkamasis dalykas „Finansinio raštingumo pradžiamokslis“
Glodenienė Renata 27 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai 2b
Navickienė Ilona 40 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai 4a
Dunauskienė Aušra 26 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4b pradinio ugdymo dalykai 1b
Ališauskienė Birutė 32 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai 3b
Mažeikienė Dalia 35 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 2a
Pundzienė Daiva 25 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 4b
Šiuipienė Audronė 35 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai 3a
Klenauskienė Rima 39 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 1a
Vainorienė Janina 33 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a neformalus švietimas
Stugienė Alma 37 Dailės mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a dailė, neformalus ugdymas
Kuodienė Rita 33 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7b,8b technologijos
Jakelaitis Arūnas 32 Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,8a,8b,10a technologijos,7,8,9,10 spec.kl., 9 lav. kl.
Vielavičienė Vaida 28 Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja 1a,1b,3b,5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a muzika, neformalus ugdymas
Ponomariovas Valerijus 33 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 7b kūno kultūra, neformalus ugdymas
Navickas Ramutis 32 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 3a,5a,6a kūno kultūra, neformalus ugdymas
Radavičienė Rita 19 Kūno kultūros mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, kūno kultūros mokytoja 4a,5b,8a,8b kūno kultūra, neformalus ugdymas, 5b Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas 6b
Jasnauskienė Regina 35 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis, fizinio lavinimo mokytoja 6b,7a kūno kultūra, neformalus ugdymas
Pučinskienė Gintarė 19 Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, laisvalaikio pedagogė (socialinė pedagogė) neformalus ugdymas, 5a,6a, 6b, 7a, 7b, 8a,8b,10a Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas
Lideikienė Loreta 23 Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis
Saliamonavičė Aneta 11 Neformaliojo ugdymo mokytoja
Saldauskienė Jūratė 24 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 5,6 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Biknevičienė Renata 21 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 1,2 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kaminskas Raimundas 21 Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialiųjų klasių mokytojas 5-10 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kulikauskas Tomas 19 Vyresnysis judesio ir padėties mokytojas Aukštasis, gydomosios kūno kultūros mokytojas Fizinė veikla, kūno kultūra
Kančauskienė Rita 24 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 3,4 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Poškienė Rasa 22 Vyresnioji auklėtoja Aukštasis, gamtos ir geografijos mokytoja
Peldžienė Ona  5 Bibliotekos vedėja Aukštasis, švietimo vadyba Neformalus ugdymas
Žukauskienė Silva 36 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
Grygelienė Kristina 2 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Liulienė Monika 2 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Šetikienė Audronė 30 Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
Novogreckienė Gražina 22 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė
Rupšienė Dana 14 Socialinė pedagogė metodininkė Aukštasis, socialinė pedagogė
Bacevičiūtė Jovita 5 Psichologo asistentas Aukštasis, psichologė
 Banienė Janina 42 II vadybinė kategorija, anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja
Vaitkienė Gita 26 II vadybinė kategorija, specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja