Mokytojai

Mokytojo pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, dalykas Klasė, dėstomas dalykas Auklėjamoji klasė
Čepas Remigijus Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis, tikybos mokytojas 4a,4b,5a,5b,6a,6b7a,7b,8a,8b tikyba
Stočkienė Jovita Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 7a,7b, 8b lietuvių kalba 8b
Satkauskienė Jūratė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6b,8a lietuvių kalba 8a
Lipskienė Dalia Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a,5b,6a lietuvių kalba
Vestartienė Ligita Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b anglų kalba
Vaitkuvienė Sigita Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 5b,6a,7a,7b,8a,8b anglų kalba, 5-10 spec. kl. anglų kalba
Jurgita Katilienė Anglų kalbos mokytoja Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 2a,2b,5a,6b,7a,7b,8a,8b anglų kalba
Aponkienė Laima Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b rusų kalba
Stoncelienė Vilma Vokiečių kalbos mokytoja Aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja 6a,6b,8a,8b vokiečių kalba
Gedaminskienė Rasytė Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 5b,6a,7a,8b matematika 5a
Mataitė Aina Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis, matematikos mokytoja 5a,6b,7b,8a matematika 6b
Paulauskas Paulius Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 1c, 2a,2b informatika,

5a,5b,6a,6b,7a,7b informacinės technologijos,5a,5b žmogaus sauga, neformalus ugdymas

Samuila Rolandas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 3a,3b,4a informatika, 5a,5b,6a,6b,7a,7b informacinės technologijos,8a,8b žmogaus sauga
Jokubauskienė Dalia Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis, istorijos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b istorija
Šiušienė Daiva Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis, biologijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a,8b gamta ir žmogus/biologija, 8a,8b chemija  6a
Matulevičienė Estera Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis, geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b geografija, 5a,5b pasirenkamasis dalykas „Finansinio raštingumo pradžiamokslis“
Kamrazer Vadimas Vyresnysis fizikos mokytojas Aukštasis, fizikos mokytojas 7a,7b,8a,8b fizikos mokytojas  
Glodenienė Renata Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai 1b
Navickienė Ilona Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai 3a
Dunauskienė Aušra Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4b pradinio ugdymo dalykai 4b
Ališauskienė Birutė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai 2b
Mažeikienė Dalia Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 1a
Vaigauskienė Daiva Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 3b
Šiuipienė Audronė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai 2a
Klenauskienė Rima Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 4a
Joniškienė Gitana Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1c pradinio ugdymo dalykai 1c
Stugienė Alma Dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b dailė, 5a,5b,6b,7a,8a technologijos, neformalus ugdymas
Kuodienė Rita Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 6a,7b,8b technologijos
Jakelaitis Arūnas Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b technologijos,7,8,9,10 spec. kl.
Vielavičienė Vaida Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja 1c,5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b muzika, neformalus ugdymas, meninis ugdymas ikimokykliniame ugdyme
Ponomariovas Valerijus Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 7a,8b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Navickas Ramutis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 5b,6b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Radavičienė Rita Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, kūno kultūros mokytoja 4a,5a,8a fizinis ugdymas, neformalus ugdymas, 5a pasirenkamasis dalykas „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“ 5a
Jasnauskienė Regina Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, kūno kultūros mokytoja 6a,7b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Pučinskienė Gintarė Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, laisvalaikio pedagogė (socialinė pedagogė) 5b,6a, 6b 7a, 8a,8b pasirenkamasis dalykas „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“,

5a,5b,6a,6b,7a,7b etika

Lideikienė Loreta Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis
Saliamonavičė Aneta Neformaliojo ugdymo, šokio mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis, meninis ugdymas priešmokykliniame ugdyme 7b
Saldauskienė Jūratė Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė, logopedė 6-7 kl. specialiojo ugdymo dalykai 6-7
Biknevičienė Renata Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė, logopedė 2,3,4,5 kl. specialiojo ugdymo dalykai 2-5
Kaminskas Raimundas Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialusis pedagogas, logopedas 8-10 kl. specialiojo ugdymo dalykai 8-10
Kančauskienė Rita Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė, logopedė 1-10 kl. specialiojo ugdymo dalykai 2-8
Poškienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, gamtos ir geografijos mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
Grygelienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Liulienė Monika Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Novogreckienė Gražina Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė Švietimo pagalba (specialioji pedagogė)
Rupšienė Dana Socialinė pedagogė metodininkė Aukštasis, socialinė pedagogė Švietimo pagalba (socialinė pedagogė)
 Larisa Šidlauskienė Vyresnioji logopedė Aukštasis, logopedė Švietimo pagalba (logopedinė pagalba)
Jakutienė Monika Auklėtoja Aukštasis, ekonomikos mokytoja Prailgintos mokymosi dienos grupė (Visos dienos mokykla)
Jacytė Erika Auklėtoja Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja Prailgintos mokymosi dienos grupė (Visos dienos mokykla)
Šileikienė Kornelija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Riaubė Jolita Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Nebaigtas aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas
Reizgienė Vaida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Alma Steponavičienė Ikimokyklinio/

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis, ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas  
Alma Lučinskienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas  
Birutė Rupšytė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3-4 klasių ugdymo dalykai 3-4
Regina Skudrickienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1-2 klasių pradinio ugdymo dalykai 1-2
Vaiva Bružienė

 

Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja 1-2, 3-4 muzika,  meninis ugdymas ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme  
Ilona Kazlauskienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 3, 4 anglų kalba  
Violeta Bernotaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis,  pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas  
Ernesta Borta Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, logopedė, specialioji pedagogė Švietimo pagalba (logopedinė pagalba, specialioji pedagogė)  

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai