Mokytojai

Nemunaitė-Makaravičienė Aušra 29 Tikybos mokytoja metodininkė Fizikos vyresnioji mokytoja Aukštasis, tikybos mokytoja, fizikos mokytoja  7a,7b,8a,8b fizika
Čepas Remigijus 24 Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis, tikybos mokytojas 4a,4b,5a,5b,6a,6b, 7a,7b,8a,8b tikyba
Pigulevičienė Felicija 21 Etikos mokytoja metodininkė Aukštasis, etikos mokytoja 5a,6a,6b,7a etika
Stočkienė Jovita 19 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a, 6b lietuvių kalba 6b
Domeikytė Veronika 41 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5b, 8a lietuvių kalba
Satkauskienė Jūratė 33 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6a,8b lietuvių kalba 6a
Lipskienė Dalia 26 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 7a,7b lietuvių kalba
Vestartienė Ligita 19 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b,7a anglų kalba 7a
Vaitkuvienė Sigita 20 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 5b,6a,7b,8a,8b anglų kalba, 5,6,7,8,9,10 spec. kl. anglų kalba
Riškienė Stasė 22 Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7b,8b,10a anglų kalba
Aponkienė Laima 32 Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 7b,8a rusų kalba
Gideikienė Zita 39 Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6a,6b,7a,8b rusų kalba
Žukauskienė Vilma 22 Vokiečių kalbos mokytoja Aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b vokiečių kalba
Bagdonienė Jelena 39 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 7a,7b matematika
Gedaminskienė Rasytė 30 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 5a,6b,8b matematika
Mataitė Aina 34 Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis, matematikos mokytoja 5b,6a,8a matematika
Tautkevičienė Lina 33 Chemijos mokytoja Aukštasis, chemijos mokytoja 8a,8b chemija
Paulauskas Paulius 17 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b informacinės technologijos,5a,5b žmogaus sauga, neformalus ugdymas 8b
Samuila Rolandas 27 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b informacinės technologijos,8a,8b žmogaus sauga
Jokubauskienė Dalia 35 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis, istorijos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b istorija
Šiušienė Daiva 25 Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis, biologijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a,8b gamta ir žmogus/biologija  8a
Matulevičienė Estera 23 Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis, geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b geografija, 5a,5b pasirenkamasis dalykas „Finansinio raštingumo pradžiamokslis“
Glodenienė Renata 28 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 3b
Navickienė Ilona 40 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai 1a
Dunauskienė Aušra 27 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai 2b
Ališauskienė Birutė 33 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 3b
Mažeikienė Dalia 36 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 3a
Pundzienė Daiva 26 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai 1b
Šiuipienė Audronė 36 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 4a
Klenauskienė Rima 40 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai 2a
Stugienė Alma 37 Dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b dailė, 5a technologijos, neformalus ugdymas
Kuodienė Rita 34 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5b,6a,6b,7a,7b,8b technologijos
Jakelaitis Arūnas 33 Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b technologijos 8,9,10 spec. kl., technologijos
Vielavičienė Vaida 29 Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja 3a,5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b muzika
Ponomariovas Valerijus 34 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 5a,6b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Navickas Ramutis 33 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 7a,8a fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Radavičienė Rita 20 Kūno kultūros mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, kūno kultūros mokytoja 2a,6a,7b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas, 7b pasirenkamasis dalykas „Paauglystės kryžkelės“ 7b
Jasnauskienė Regina 36 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis, fizinio lavinimo mokytoja 5b,8b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Pučinskienė Gintarė 20 Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, laisvalaikio pedagogė (socialinė pedagogė) 5a,5b,6a, 6b, 7a, 8a,8b pasirenkamasis dalykas „Paauglystės kryžkelės“
Lideikienė Loreta 24 Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis
Saliamonavičė Aneta 12 Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis, meninis ugdymas priešmokykliniame ugdyme
Saldauskienė Jūratė 26 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė 5,6,7 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Biknevičienė Renata 23 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė 2,3,4 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kaminskas Raimundas 22 Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialusis pedagogas 8,9,10 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kančauskienė Rita 25 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė 1-9 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Poškienė Rasa 24 Auklėtoja metodininkė Aukštasis, gamtos ir geografijos mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
Žukauskienė Silva 37 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
Grygelienė Kristina 8 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas (vaiko auginimo atostogos)
Liulienė Monika 3 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas (vaiko auginimo atostogos)
Novogreckienė Gražina 23 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė Švietimo pagalba, specialiojo pedagogo pagalba
Rupšienė Dana 15 Socialinė pedagogė metodininkė Aukštasis, socialinė pedagogė Socialinė pagalba
Bacevičiūtė Jovita 6 Psichologo asistentas Aukštasis, psichologė Psichologinė pagalba
 Larisa Šidlauskienė 28 Vyresnioji logopedė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja Švietimo pagalba, logopedo pagalba
Jacytė Erika 2 Auklėtoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Prailgintos mokymosi dienos grupė
Šileikienė Kornelija 1 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Joniškienė Gitana 28 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Reizgienė Vaida 1 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas

 

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai