Nemunaitė-Makaravičienė Aušra 27 Tikybos mokytoja metodininkė Fizikos vyresnioji mokytoja Aukštasis, tikybos mokytoja, fizikos mokytoja  7a,7b,8a,8b,10a fizika
Čepas Remigijus 23 Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis, tikybos mokytojas 4a,4b,5a,5b,6a,7a,7b,8a tikyba
Pigulevičienė Felicija 20 Etikos mokytoja metodininkė Aukštasis, etikos mokytoja 5a,6a,6b,7a,8a,10a etika
Stočkienė Jovita 19 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5b, 8a lietuvių kalba 5b
Domeikytė Veronika 40 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 7a,8b lietuvių kalba
Satkauskienė Jūratė 32 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a,7b lietuvių kalba 5a
Lipskienė Dalia 26 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6a,6b, 10a lietuvių kalba
Vestartienė Ligita 18 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b,6a anglų kalba, 5,6 spec. kl. anglų kalba 6a
Vaitkuvienė Sigita 19 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 5a,6b,7a,7b,8a anglų kalba, 7,8,9,10 spec. kl. anglų kalba, 5a anglų kalbos modulis „Interviu metodas“ 8a
Riškienė Stasė 21 Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7b,8b,10a anglų kalba,6b anglų kalbos modulis „Papildytos realybės animacijos kūrimas“, 8b anglų kalbos modulis „Interaktyvių el. leidinių kūrimas“
Aponkienė Laima 31 Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6b,7a rusų kalba
Gideikienė Zita 38 Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a rusų kalba 10a
Žukauskienė Vilma 22 Vokiečių kalbos mokytoja Aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a
Bagdonienė Jelena 38 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 6a,6b,10a matematika
Gedaminskienė Rasytė 29 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 5b,7b,8b matematika 8b
Mataitė Aina 32 Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis, matematikos mokytoja 5a,7a,8a matematika
Tautkevičienė Lina 33 Chemijos mokytoja Aukštasis, chemijos mokytoja 8a,8b,10a chemija
Paulauskas Paulius 16 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b informacinės technologijos,5a,5b žmogaus sauga, neformalus ugdymas 7b
Samuila Rolandas 27 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,10a informacinės technologijos,8a,8b žmogaus sauga
Jokubauskienė Dalia 34 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis, istorijos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a istorija, 10a pilietiškumo ugdymas
Šiušienė Daiva 24 Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis, biologijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a,8b,10a gamta ir žmogus/biologija  7a
Matulevičienė Estera 22 Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis, geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a geografija, 5a,5b,6a,6b pasirenkamasis dalykas „Finansinio raštingumo pradžiamokslis“
Glodenienė Renata 27 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai 2b
Navickienė Ilona 40 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 4a
Dunauskienė Aušra 26 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai 1b
Ališauskienė Birutė 32 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 3b
Mažeikienė Dalia 35 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 2a
Pundzienė Daiva 25 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4b pradinio ugdymo dalykai 4b
Šiuipienė Audronė 35 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai 3a
Klenauskienė Rima 39 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai 1a
Vainorienė Janina 34 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Stugienė Alma 37 Dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a dailė, 8a,8b technologijos, neformalus ugdymas
Kuodienė Rita 33 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7b technologijos
Jakelaitis Arūnas 32 Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a technologijos,7,8,9,10 spec.kl., technologijų modulis dalykas 7a „3D modeliavimas“, 7b technologijų modulis „Projektavimas ir konstravimas“
Vielavičienė Vaida 28 Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja 2a,5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10a muzika, neformalus ugdymas, meninis ugdymas ikimokykliniame ugdyme
Ponomariovas Valerijus 33 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 5b,8b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Navickas Ramutis 32 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 6a,7a fizinis ugdymas, neformalus ugdymas
Radavičienė Rita 19 Kūno kultūros mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, kūno kultūros mokytoja 1a,5a,6b fizinis ugdymas, neformalus ugdymas, 6b pasirenkamasis dalykas „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“ 6b
Jasnauskienė Regina 35 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis, fizinio lavinimo mokytoja 7b,8a kūno kultūra, neformalus ugdymas
Pučinskienė Gintarė 19 Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, laisvalaikio pedagogė (socialinė pedagogė) 5a,5b,6a,  7a, 7b, 8a,8b,10a pasirenkamasis dalykas „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“
Lideikienė Loreta 23 Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis
Saliamonavičė Aneta 11 Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis, meninis ugdymas priešmokykliniame ugdyme
Saldauskienė Jūratė 25 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė 5,6 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Biknevičienė Renata 22 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė 1,2,3,4 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kaminskas Raimundas 21 Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialusis pedagogas 7-10 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kulikauskas Tomas 20 Vyresnysis judesio ir padėties mokytojas Aukštasis, specialusis pedagogas, gydomosios kūno kultūros mokytojas Fizinė veikla, fizinis ugdymas specialiojo ugdymo klasėse
Kančauskienė Rita 25 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė 1-10 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Poškienė Rasa 23 Auklėtoja metodininkė Aukštasis, gamtos ir geografijos mokytoja Prailgintos mokymosi dienos grupė
Peldžienė Ona  5 Bibliotekos vedėja Aukštasis, švietimo vadyba Neformalus ugdymas
Žukauskienė Silva 37 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
Grygelienė Kristina 7 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Liulienė Monika 2 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Novogreckienė Gražina 22 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė Švietimo pagalba
Rupšienė Dana 15 Socialinė pedagogė metodininkė Aukštasis, socialinė pedagogė Socialinė pagalba
Bacevičiūtė Jovita Psichologo asistentas Aukštasis, psichologė Psichologinė pagalba
 Larisa Šidlauskienė 27 Vyresnioji logopedė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja Švietimo pagalba
Jakelaitytė Aistė 8 Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas
Jacytė Erika 1 Auklėtoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Prailgintos mokymosi dienos grupė
Šileikienė Kornelija 0 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Joniškienė Gitana 27 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Reizgienė Vaida 0 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Akučkienė Ala 20 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, technologijų mokytoja Ikimokyklinis ugdymas, technologijos specialiojo ugdymo klasėse