Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ 2018 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMU

Pareigybė Etatai/darbuotojų skaičius 2018 m. III ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. IV ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius,direktoriaus pavaduotojas ugdymui,direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) 3 1244,92 1645,43
Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai) 56 666,77 700,86
Pagalbą teikiantys specialistai(specialusis pedagagogas, logopedas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas) 5 749,97 861,74
Mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo) 5 432,23 483,54
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas, vairuotojas) 10 523,82 654,73
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas, valgyklos darbininkas, valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas, sargas) 19 etatų/20 374,41 464,33

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo archyvas 2017-2018 m.m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai