Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigybė Etatai/darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2023 m. I ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius,direktoriaus pavaduotojas ugdymui,direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) 2,75 et./3 3040,68 3363,35
Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai) 46,23 et./57 1464,11 1522,15
Pagalbą teikiantys specialistai(specialusis pedagagogas, logopedas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas) 4,69 et./5 1957,26 1884,29
Mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo) 12,57 et./16 1137,07 1016,08
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas, autobuso vairuotojas) 13,5 et./15 1475,15 1234,77
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas,  valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas, sargas) 14 et./16 949,21 840,00

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro prašymo dirbti nuotoliniu būdu forma

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo archyvas 2017-2018 m.m.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai