Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ 2020 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMU

Pareigybė Etatai/darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2022 m. III ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2022 m. IV ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2023 m. I ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius,direktoriaus pavaduotojas ugdymui,direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) 2,75 et./3 2371,60 2555,45 3040,68 3363,35
Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai) 46,23 et./57 1054,62 1210,60 1464,11 1522,15
Pagalbą teikiantys specialistai(specialusis pedagagogas, logopedas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas) 4,69 et./5 1165,72 1830,16 1957,26 1884,29
Mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo) 12,57 et./16 732,90 761,15 1137,07 1016,08
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas, autobuso vairuotojas) 13,5 et./15 1005,04 1090,03 1475,15 1234,77
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas,  valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas, sargas) 14 et./16 692,55 575,54 949,21 840,00

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro prašymo dirbti nuotoliniu būdu forma

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo archyvas 2017-2018 m.m.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai