Visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla – ugdymosi ir užimtumo organizavimas vaikui visą dieną mokykloje. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras vykdo veiklas pagal I modelį. Tikslas – organizuoti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą stiprinančias veiklas, tenkinant tėvų  lūkesčius ir mokinių poreikius. Nuo 2018 rugsėjo visos dienos mokyklos paslauga naudojasi 60 pradinių, 16 priešmokyklinės ugdymosi grupės mokinių ir dešimt specialiųjų poreikių mokinių, kurių tėvai pareiškė norą prašymais.

Vykstančiame gyvenime po pamokų ypatingai svarbu tobulinti mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialines ir asmenines kompetencijas. Prailgintos dienos grupė veikia keliuose sektoriuose: priešmokyklinė ugdymosi grupė, pradinių klasių mokiniai, kurie grupėje būna iki 15 val. bei važiuoja namo su mokykliniu  ar miesto transportu,  pradinių klasių mokiniai, kurie pasilieka iki 18 val. ir specialiojo ugdymosi mokinių grupė.

Mokiniai, važiuojantys su mokykliniais autobusais į namus iki 15 val. ugdosi kompetencijas žaizdami kūrybinius, stalo, judriuosius žaidimus, klausydami ar skaitydami pasakas, eilėraščius, aptardami. Kuriems reikalinga pagalba, paruošia namų darbus. Dalis mokinių lanko neformaliojo ugdymo būrelius mokykloje (sporto, šokio, baleto, robotikos).

Mokyklos bendrabutyje esančiose patalpose administracija sudarė galimybę ugdytis įvairius gebėjimus: kurti, kūrybiškai prisidėti prie darnaus vystymosi, gamtosaugos, aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo, tobulinti IKT, sveiką gyvenseną ir judumą. Svarbus dėmesys yra ir bus teikiamas mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti atliekant stebėjimus, eksperimentuojant, dalyvaujant konkursuose (piešinių, skaitovų, ,,Žalioji olimpiada’’), projektuose (,,Mano augintinis’’, ,,Kad žaliuotų mūs kampai…’’), teatro festivaliuose (,,Saulės skraistė’’, ,,Po kauke’’), išvykose traukiniu į Klaipėdą, aplinkines vietoves (piliakalniai, apžvalgos bokštai).

Taip pat vykdomos veiklos, kuriose įgyvendinama OLWEUS patyčių prevencijos programa. Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: miesto V. Vitkausko biblioteka, vaikų literatūros skyriumi (piešinių parodos organizavimas, viktorina), Šiaulių Auksinio Rato Rataract ir Vykinto klubų nariais (sporto šventės, susitikimai pokalbiui apie profesijas ir išvykos į objektus), Kūrybos namais (dalyvavimas dailiųjų amatų, gamtininkų  edukaciniuose užsiėmimuose). Mokinių tėvai gali būti ramūs, kad jų vaikai laiku nueis į neformaliojo ugdymo būrelius, į kitas įstaigas ir po jų vėl grįš į prailgintos dienos grupę (Kultūros centras, Meno mokykla, Kūrybos namai).

Priešmokyklinės grupės ir ilgiau grupėje pasiliekantiems mokiniams  organizuojamas matinimas mokyklos valgykloje tėvų lėšomis. Mokiniai naudojasi mokykloje esančiomis erdvėmis (klasės, biblioteka, sporto salė, aktų salė, valgykla) ir mokyklos bendrabutyje esančiomis patalpomis (lėlių teatro studija, Eko dirbtuvės, linksmoji klasė, ABC klasė, poilsio ir arbatos kambarys, tualetai, prausyklos, dušai). Vaikams sudaroma galimybė ugdytis mokyklinėje gamtinėje aplinkoje (4 ha mokyklos plotas) tobulinti gamtamokslinę kompetenciją (statyti palapines, globoti paukštelius, atpažinti medžius, augalus, stebėti vabalų gyvenimą…) darbinius įgūdžius (gėlyno priežiūra), žaisti, sportuoti, bėgioti, išsidūkti…

Visos dienos mokyklos auklėtojai: Rasa Poškienė, Erika Jacytė  pasiruošę padėti vaikams turiningai ir saugiai ugdytis prailgintos dienos mokyklos grupėse.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VISOS DIENOS MOKYKLOS AUKĖTOJŲ VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS APRAŠAS

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai