Specialiojo ugdymo klasės

Niekas nemoka visko – kiekvienas moka ką nors

 

 

 

 

 

 

 

Būdami drauge, mokomės pakantumo, tolerancijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiojo ugdymo mokytojai taiko ugdymo strategijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir poreikius

 • praktinė veikla, įrodymais grįstas mokymas;
 • mokymas pagal mokymosi sunkumų pobūdį;
 • IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas;
 • ugdymas orientuotas į kompetencijų ugdymą;
 • patyriminis/patirtinis  ugdymas(is);
 • alternatyvūs mokymo metodai, orientuojant į vaiko galių stiprinimą;
 • „mokymosi draugo“ pagalba;
 • mokytojo padėjėjo pagalba;
 • dinamiška ir atvira ugdymo aplinka;
 • ugdymo proceso pritaikymas (individualizuotos ir pritaikytos programos);
 • mokymosi veiklos diferencijavimas pagal mokinių intelektinius gebėjimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugi emocinė aplinka (pagalbos mokiniui specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai, pozityvus bendraamžių požiūris, renginiai, projektai).

Socialinė pagalba (pavėžėjimas, maitinimas).

Socialinių įgūdžių ugdymas (susipažinimas su artimiausia aplinka ir veiklų įgyvendinimas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos:

 1. Kaip smagu – kad visiems padėti galiu!
 2. Nepraleidžiu pamokų – be priežasčių!
 3. Su žiniomis – į platųjį pasaulį
 4. Žinau ir laikausi mokinio taisyklių
 5. Esu smalsus…

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai