Apie biblioteką

Kuršėnų Pavenčių mokyklos –daugiafunkcio centro biblioteka dirba  pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 13.00– 16.00 val.

Knygos išduodamos tik iš anksto užsakius el. paštu ornaite@gmail.com

Ateinančiųjų prašome dėvėti apsaugines kaukes.

Bibliotekininkė  Ona Peldžienė

Bibliotekoje ir skaitykloje yra 22 darbo vietos, 7 darbo vietos kompiuterizuotos. Kompiuteriai sujungti į tinklą, yra internetinis ryšys, lankytojai turi priėjimą prie elektroninių duomenų bazių. Skaitykloje (20 darbo vietų) vyksta pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, susitikimai, mokiniai ruošiasi pamokoms. Bibliotekoje yra , daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, skaitmeninis projektorius, nešiojamasis ekranas, nauji baldai.

Graži ir gera iniciatyva šiandien jau skina vaisius – laimėtas projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”. Mokyklos bibliotekos erdvės pasikeitusios – naujos lentynos, nauji stalai, nauji kompiuteriai… Belieka pridurti: gera iniciatyva – moderni biblioteka. Mokyklos biblioteka dalyvavo „Mokyklų tobulinimo programos ” projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”. Iniciatyva turėjo ateitį, nes pokyčių mūsų bibliotekoje išties reikėjo. Dėka projekto šiandien savo bibliotekoje turime naujus baldus ir įrangą.

Neradus knygos bibliotekoje, galite paieškoti www.nemokamosknygos.lt, http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ arba www.tekstai.lt

Interneto svetainės apie vaikų literatūrą:

www.lnb.lt/vaikamswww.rubinaitis.lt, www.skaitymometai.lt/vaikams, www.vlsv.lt, www.niekorimto.lt

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita (mokymo lėšos)

UŽKLASINIO SKAITYMO SĄRASAS SU AKTYVIOMIS NUORODOMIS

 BIBLIOTEKOS TIKSLAS

1. Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, ugdyti moksleivių socialinius, asmeninius, komunikacinius, informacinius   ir  kritinio  mąstymo gebėjimus,  teikti pagalbą rengiant projektus, renginius, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, įvaldant naujas informacines ir komunikacines technologijas, siekti mokymosi kokybės, mikroklimato gerinimo.

BIBLIOTEKOS UŽDAVINIAI

1.   Ugdyti vaikų sąmoningo  skaitymo įgūdžius bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene.

2.   Mokyti moksleivius informacinės kultūros ir informacinio raštingumo.

3. Atnaujinti ir kryptingai formuoti bibliotekos fondą .

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  • Ugdyti mokinių socialinius, informacinius, bendravimo (komunikacinius), kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir susisiekimo technologijas.
  • Skaitymo skatinimas ir sąmoningo skaitymo įgūdžių ugdymas.
  •  Bendradarbiavimas su mokytojais , siekiant gerinti pamokos kokybės, mokyklos mikroklimato gerinimo.

LAUKIAMAS REZULTATAS

  • Biblioteka dalyvaus skaitymo skatinimo programose, organizuos edukacinę veiklą, dalyvaus įvairiuose mokyklos ir respublikos projektuose ir pagerės mokinių sąmoningo skaitymo, kalbos, informaciniai įgūdžiai.
  • Bibliotekos erdvės bus  panaudotos mokymo(si) ir ugdymo(si) tikslams.
  • Pagerės skaitytojams ir lankytojams teikiamos paslaugos.

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO BIBLIOTEKININKĖS ONOS PELDŽIENĖS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO BIBLIOTEKOS NUOSTATAI 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIU, INTERNETU TVARKA IR INTERNETO TAIKYMO ETIKOS NORMOS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai