Misija, vizija

MISIJA: teikti kokybišką pradinį, pagrindinį, pritaikytą ir individualizuotą pradinį ir pagrindinį ugdymą, įgyvendinti neformaliojo švietimo (priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo) programas, siekti kiekvieno mokinio, vaiko ugdymo(si) pažangos ir asmenybės ugties, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir poreikius.

VIZIJA: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla (2017-2019 metais) atvira permainoms, naujų mokymo(si), bendruomeniškumo iššūkių ir galimybių mokykla.

VERTYBĖS: atsakingas, kokybiškas, kūrybiškas mokymas(is), paremtas smalsumo, vaizduotės, atkaklumo mokantis, nuoseklios veiklos ir praktikos bei bendradarbiavimo puoselėjimu.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro strateginis planas 2017-2019 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro veiklos tobulinimo veiksmų planas

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai