Misija, vizija

MISIJA: Stiprinant mokinio galias, suteikiant mokymosi džiaugsmo, sudarant galimybes mokytis kaupiant prasmingą patirtį, ugdyti kritiškai mąstančią, pasitikinčią savo jėgomis, brandžią asmenybę.

VIZIJA: Mokyklos bendruomenė prasmingai veikia kartu, įgyvendinant įtraukiojo ir technologinio ugdymo pokyčius ir inovacijas.

VERTYBĖS: Pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas, veikimas kartu.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VEIKSMŲ 2016–2020 METAIS PLANAS

Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro strateginis planas 2020-2022 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro veiklos tobulinimo veiksmų planas

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai