Misija, vizija

MISIJA: Jaukioje, saugioje ir modernioje aplinkoje įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo ir neformaliojo švietimo programas bei užtikrinti gerus vaikų / mokinių ugdymo(si) pasiekimus.

VIZIJA: Atvira kaitai, bendradarbiaujanti, kiekvieno ugdytinio sėkmės siekianti mokykla.

VERTYBĖS:  Atsakingumas, pasitikėjimas, pagarba, bendradarbiavimas.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro strateginis planas 2023-2027 m.m.

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai