Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

PareigybėEtatai/darbuotojų skaičius2024 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur2024 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur2023 m. IV ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur2023 m. III ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur2023 m. II ketvirčio vidutinis  nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai (direktorius,direktoriaus pavaduotojas ugdymui,direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)3 et./33366,493367,713218,273011,553363,35
Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo, dalykų ir visos dienos mokytojai)49,06 et./621615,781615,781480,641455,051522,15
Pagalbą teikiantys specialistai(specialusis pedagagogas, logopedas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas)5,19 et./61962,002047,831230,271616,001884,29
Mokytojo padėjėjai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo)14,6 et./18845,00845,00830,48802,571016,55
Kvalifikuoti darbuotojai, specialistai (kompiuterių priežiūros specialistas, sekretorius, valgyklos vedėjas, virėjas, autobuso vairuotojas)14,50 et./161096,091096,091107,621148,691237,05
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbininkai (darbininkas,  valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas, sargas)13 et./15831,60831,60653,33754,76840,00
Atgal į viršų