Mokyklos istorija

1974 m. rugsėjo 1 d. buvo atidaryta Kuršėnų 3-oji vidurinė mokykla, kuriai vadovavo direktorius Pranas Stulpinas.

1975 m.  mokykloje įkurtos specialiojo ugdymo klasės Šiaulių rajono mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą. Atidarytas mokyklos bendrabutis.

1982 m. mokykloje pradėtas sustiprintas matematikos mokymas.

1993 m. rugsėjo 1 d. ugdymo įstaiga pavadinta Kuršėnų Pavenčių vidurine mokykla. Buvo įrengta pirmoji kompiuterių klasė.

1995 m. mokyklai pradėjo vadovauti  direktorė Janina Banienė. Pirmuoju mokyklos mokinių prezidentu išrinktas L.Kirkutis.

1999 m. įkurtos specialiojo ugdymo klasės mokiniams, turintiems kompleksinę negalę. Įvestas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas pradinio ugdymo klasėse.

2002 m. mokykloje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė, prijungtas Pakumulšių pradinio ugdymo klasių skyrius.

2003 m. pradėtas kryptingas meninis ugdymas.

2004 m. įrengtas keltuvas neįgaliesiems.

2005-2006 m. ES struktūrinių fondų ir Šiaulių rajono savivaldybės lėšomis įkurtas technologijų mokomasis centras, pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.

2009 m. uždarytas Pakumulšių pradinio ugdymo skyrius.

2012 m. rugsėjo 1 d. ugdymo įstaiga pavadinta Kuršėnų Pavenčių mokykla. Išleista paskutinė abiturientų laida.

2015 m. mokykloje pradėtas socialinis emocinis ugdymas.

2016 m. įkurtos ikimokyklinio ugdymo grupės.

2017 m. mokykla  pavadinta Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciu centru.

2019-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Šiaulių rajono savivaldybės lėšomis įrengtas technologijų ir mokslo centras.

Atgal į viršų