Korupcijos prevencija


Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:

  • direktorius,
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė:

Korupcijos pasireiškimo tikimybė: išvados – viešųjų pirkimų sritis ir vertinimas (įsivertinimas)

Antikorupcijos komisija:

1.1. Ona Peldžienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1.2. Jūratė Saldauskienė – komisijos narė, specialiojo ugdymo mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė;

1.3. Aušra Dunauskienė – komisijos narė, pradinio ugdymo mokytoja;

1.4. Sigita Vaitkuvienė – komisijos narė, anglų kalbos mokytoja;

1.5. Kornelija Šileikienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Antikorupcinių procesų vertinimas šiose srityse:

  • valgyklos darbas;
  • vertinimas ir įsivertinimas;
  • darbo laiko apskaita;
  • pareigybių aprašai.

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimo formą internetu.

Atgal į viršų